Profesjonalizm, doświadczenie, pasja

twitterfacebooklinkedin
spacer_left spacer_right
slider_imgslider_imgslider_img

Oferta

Dla małych, średnich i dużych firm

W ramach kompleksowych usług aministracji kadr realizuję działania:

w obszarze administracji KADR:

 • audyt akt osobowych
 • prowadzenia i aktualizowania akt osobowych
 • opracowania wzorów dokumentów, formularzy dokumentacji kadrowej
 • ewidencji i kontroli ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP
 • prowadzenia ewidencji czasu pracy, w tym urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, nadliczbowych godzin pracy, dyżurów
 • ustalania uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów
 • opracowania wymaganych przepisami deklaracji i dokumentacji
 • udziału w kontrolach organów administracji państwowej
 • sporządzania sprawozdań statystycznych
 • doradztwa w zakresie prawa pracy i ustaw z nim związanych
 • raportowania w zakresie spraw kadrowych zgodnie z wymaganiami Klienta

w obszarze administracji PŁAC:

 • comiesięcznego naliczania wynagrodzeń w pełnym zakresie zdefiniowanym przez zakładowy regulamin wynagradzania oraz przepisy prawa
 • wystawiania zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników
 • obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło
 • przygotowania dokumentacji m.in. do ZUS, US, GUS
 • corocznego sporządzania PIT 11, PIT 40 PIT 4R,PIT 8AR, ZUS IWA
 • szczegółowego raportowania zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz specyficznymi potrzebami Klienta


Usługi w zakresie outsourcingu kadr i płac skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Współpraca z moim biurem pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza firmę, przy zapewnieniu gwarancji prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY !

Agnieszka Nawrocka 

W chwili obecnej nie prowadzę usług z zakresu księgowości.

Małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie bhp moje biuro oferuje realizację zadań oraz wszystkich czynności z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bhp
 • przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego nowoprzyjętych pracownikó
 • reprezentowawnie Zleceniodawcy w zakresie spraw bhp przed PIP i PIS 
 • kontrola terminowości wykonywania szkoleń okresowych
 • sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • sporządzanie sprawozdawczości dla urzędów GUS w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pomoc w opracowaniu instrukcji BHP stanowiskowych, ogólnych, podczas pracy, na wypadek awarii
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników
 • Współpraca z laboratoriami do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i  zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych  zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowanie na polecenie Klienta analiz i statystyk związanych z  bhp.

 

ZAPRASZAM ! Agnieszka Nawrocka

 

Klientom indywidualnym nasze biuro oferuje porady w zakresie prawa pracy

Uprawnienia

- od 1999 roku zawodowo zajmuję się kwestiami związanymi z PRAWEM PRACY- naliczanie wynagrodzeń, administracja kadrowa.

- od 2013 roku posiadam uprawnienia jako SPECJALISTA DS. BHP.

- od 2018 mam uprawnienia INSPEKTORA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.


 

Cennik

Moje Biuro nie stosuje sztywnego cennika.

!!!  KONKURENCYJNE   CENY  !!!

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby klientów mojego biura cenę usług ustalam indywidualnie, w drodze analizy nakładów pracy i negocjacji z kontrahentem.

W przypadku łączenia usług stosuję rabaty.

Na cenę wpływają takie czynniki jak:

 • ilość i zakres zadań do wykonania
 • liczba pracowników
 • częstotliwość wykonywanych usług
 • ilość dokumentów

Za usługi wystawiam fakturę VAT.

ZAPRASZAM do WSPÓŁPRACY :-)  Agnieszka Nawrocka

Kontakt

KBK kadry płace BHP
Agnieszka Nawrocka

Proszówki 526
32-700 Bochnia

NIP: 868 157 52 65
REGON: 122841015

tel. 504 282 995
e-mail: kontakt@kbk-bochnia.pl


Pokaż kBk Biuro Rachunkowo Księgowe na większej mapie

Outsourcing

Outsourcing - angielski skrót od outside-resource-using, który oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych, konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom, oznacza więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej.

Payrolling – pojęcie ściśle związane z outsourcingiem. Jest to wydzielenie z działalności gospodarczej obsługi kadr i płac. Zazwyczaj opiekę nad tym segmentem przekazuje się firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. Payrolling, czyli przekazanie zewnętrznemu partnerowi obsługi kadrowo-płacowej, jest jedną z najmłodszych i zarazem najdynamiczniej rozwijających się odmian outsourcingu.

Perspektywy i prognozy rozwoju outsourcingu w Polsce prezentują poniższe artykuły.

 • „Outsourcing z pewnością będzie wkraczał do większej liczby branż i dziedzin. Jest to rozwiązanie, które często jest jedynym ratunkiem i doskonale sprawdza się czy to w księgowości czy właśnie w obszarze kadr i płac. Payrolling, bo taka nazwa została przyjęta już w Polsce jest coraz popularniejszy i będzie standardem w firmach zatrudniających ponad 20 pracowników.”
  Źródło: http://www.payrolling.wroclaw.pl/outsourcing-sposobem-na-oszczednosci/#more-7
   
 • „Małe przedsiębiorstwa, idąc za przykładem większych, coraz częściej decydują się na outsourcing nie tylko usług księgowych. Tak jest taniej i bardziej efektywnie. Branża outsourcingowa w Polsce nie ma powodu do narzekań. Spowolnienie gospodarcze zmusza do szukania oszczędności. Jednym ze sposobów jest wyłączenie części zadań z przedsiębiorstwa i powierzenie obsługi zewnętrznym specjalistom.”
  Źródło: Gazeta Prawna, 11 grudnia 2012 (nr 240)
   
 • „Outsourcing jest trendem, który zyskuje coraz większe zainteresowanie w wielu branżach. Nic dziwnego, zlecanie usług wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym przynosi wiele korzyści, a osoby zarządzające firmami coraz częściej się skłaniają ku rozwiązaniom sprawdzonym, profesjonalnym i optymalizującym procesy i koszty”.
  Źródło: www.money.pl, „Rośnie apetyt na outsourcing” 2012-01-05

   

7 powodów

7 powodów, dla których warto skorzystać z usług mojego biura:

 1. Możesz skoncentrować się na podstawowym kierunku działalności Twojej firmy – outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Moje biuro będzie zarządzać realizacją powierzonych zadań, śledzić zmiany w przepisach, nadzorować obiegi dokumentów, tworzyć raporty i dostarczać niezbędne informacje wspomagające zarządzanie.
 2. Uzyskasz wsparcie ze strony wykwalifikowanego specjalisty bez tworzenia etatów w firmie, a także uzyskasz dostęp do wiedzy usługodawcy outsourcingowego z różnych dziedzin. Oferuję doświadczenie poparte kilkunastoletnią praktyką zawodową.
 3. Gwarantuję bezpieczeństwo i poufność danych -  takich jak chociażby wysokość wynagrodzeń w firmie, a także biorę pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, zagwarantowane polisą OC.
 4. Możesz ograniczyć zatrudnienie w swojej firmie oraz znacznie obniżyć koszty związane z utrzymaniem pracownika – unikniesz kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika na etacie, szkoleniami, świadczeniami urlopowymi, chorobowymi, czy też utrudnieniami związanymi z absencją pracownika podczas urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego. Jeśli zlecisz wykonywanie zadań na zewnątrz firmy, dodatkowo ograniczysz wydatki związane ze stanowiskiem pracy: sprzęt komputerowy, aktualizacje programów, powierzchnia biurowa, energia i telefony.
 5. Daję Twojej firmie dostęp do usług wykorzystujących najlepsze praktyki - gwarantuję terminowość, rzetelność, wysoką jakość obsługi oraz zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 6. Proponuję kompleksowe świadczenie usług i elastyczność rozwiązań – moja firma dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Daję Twojej firmie możliwość zaspokojenia pełnego spektrum potrzeb związanych z realizacją funkcji personalnej oraz, BHP. Elastyczne podejście do każdego klienta umożliwia wybór zakresu usług,z których chce skorzystać.
 7. Oferuję mobilność świadczonych usług – w zależności od potrzeb mogę świadczyć usługi w siedzibie Twojej firmy w formie: dyżurów, doraźnie świadczonych usług doradczych, czy poprzez wprowadzanie na miejscu czyli w Twojej firmie danych do informatycznego systemu kadrowo-płacowego. Jeśli Twoja firma zdecyduje się przekazać prowadzenie spraw kadrowo-płacowych lub BHP poza Waszą siedzibę, wówczas zobowiązuję się  odbierania i dostarczania wszystkich dokumentów.

Będąc partnerem w interesach,
moje biuro będzie wspierać działalność Twojej firmy,
zawsze dbając o profesjonalną realizację powierzonych mi zadań.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY !!! 

Agnieszka Nawrocka

Przydatne strony WWW

PRZYDATNE STRONY

KALKULATORY

Aktualności

W dniu 20 października 2020 r. uległa zmianie nazwa firmy na:

KBK kadry płace BHP

Agnieszka Nawrocka

__________________________________________________________________________________

 

 

SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW_od 01-04-2015 ...

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowiai Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

W załączniku do projektu ww. rozporządzenia zmieniającego, skierowanego do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, zawarte są ww. wzory.

--------------------------------------------------------------------------------------

BHP...

 

Umowa zlecenia a badania lekarskie i szkolenie BHP


Zgodnie z art. 304 § 1 K.p. pracodawca ZATRUDNIAJĄCY OSOBY FIZYCZNE NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ STOSUNEK PRACY w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę winien zapewniać warunki określone w art. 207 § 2 K.p.
Niezależnie więc od formy prawnej świadczenia pracy pracodawca powinien zapewnić organizację pracy pozwalającą na zapewnienie prawidłowych warunków BHP oraz zapewnić przestrzeganie przepisów w tym zakresie podczas świadczenia usług przez zleceniobiorcę.


O tym, czy należy skierować zleceniobiorcę na badania lekarskie, DECYZDUJE PRACODAWCA w zależności od rodzaju pracy, którą zleceniobiorca ma wykonywać – tak stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z lipca 2007 r. (GNP/426/4560-364/07/PE – DF z 27 lipca br.). W piśmie tym czytamy „jeżeli zagrożenia związane z warunkami pracy lub jej przebiegiem są na tyle duże, że nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne z odpowiednim stanem zdrowia i przeszkoleniem BHP, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilną (będącą podstawą wykonywania pracy np. przez samozatrudniającego), aby poddał się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP”.
Wynika z powyższego, że osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby prowadzące w zakładzie działalność gospodarczą mogą mieć obowiązek poddania się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym i kontrolnym.


A KTO ZA TO PŁACI??
Wypełnienie powyższego obowiązku nie przesądza o tym, że koszty szkolenia BHP czy badań lekarskich ponosi zleceniodawca. Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują bowiem, że koszty badań osób niebędących pracownikami ma ponosić zleceniodawca (tak jak jest to w przypadku pracodawców w stosunku do pracowników).
Kwestie związane z przeprowadzaniem badań lekarskich i szkoleń BHP zleceniobiorców POWINNO SIĘ UREGULOWAĆ W TREŚCI UMOWY ZLECENIA, wskazując, która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań. W przypadku braku uregulowań w tej sprawie można przyjąć, że koszt ten spoczywa na zleceniodawcy, jeśli zobowiąże on zleceniobiorcę do wykonania badań lekarskich czy odbycia szkolenia BHP.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BHP ...

Poradnik BHP dla pracowdawców:    http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/abc_bhp_2011.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAWO PRACY ...

 

Charakter prawny stosunku pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne

Umowa o wykonanie pracy nieodpowiadająca wyżej wymienionym właściwościom nie powoduje powstania stosunku pracy, nawet jeżeli ta spełnia niektóre z wyżej wymienionych warunków. Gdy jednak w zawartej umowie występują z równym nasileniem cechy umowy o pracę i innej umowy (np. umowy zlecenia), wówczas rozstrzygająca o typie umowy jest wola stron.
 

* Umowa o dzieło
Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie określonego utworu, między stronami powstaje stosunek prawny oparty na umowie o dzieło (art. 627 i n. kc). Jest to tzw. umowa rezultatu – zamawiający dzieło zasadniczo nie ponosi ryzyka związanego z jego wykonywaniem.
 

*Umowa zlecenia
Stosunek pracy różni się też od umowy zlecenia, z której wynika obowiązek dokonania określonej czynności prawnej lub świadczenia innych usług, w warunkach braku podporządkowania zleceniobiorcy kierownictwu dającemu zlecenie. Czynności i usługi nie muszą być wykonywane osobiście przez przyjmującego zlecenie.
 

*Umowa agencji
Stosunek pracy nie powstaje także na podstawie umowy agencji, która zobowiązuje agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz zleceniodawcy lub do zawierania w jego imieniu takich umów (art. 758 i n. kc) W tym stosunku nie występuje podporządkowanie agenta kierownictwu zleceniodawcy charakterystyczne dla stosunku pracy.
 

Test na stosunek pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Cechy stosunku pracy:
• podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
• odpłatność wykonywanej pracy,
• praca wykonywana osobiście przez pracownika,
• praca powtarzana w codziennych lub dłuższych odstępach czasu,
• praca wykonywana na „ryzyko” pracodawcy,
• praca wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.


Umowa o wykonanie pracy nieposiadająca wyżej wymienionych cech nie powoduje powstania stosunku pracy, nawet jeżeli spełnia niektóre z wyżej wymienionych warunków. Gdy jednak w zawartej umowie występują z równym nasileniem cechy umowy o pracę i innej umowy (np. umowy zlecenia), wówczas rozstrzygająca o typie umowy jest wola stron.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego


1. W wyroku z dnia 22 grudnia 1998 r. (I PKN 517/98, OSNAP – wkł., 1999, z. 7, poz. 4) SN uznał, że wykonywanie zleconych czynności (montaż kabli antenowych) pod nadzorem kierownika budowy nie oznacza świadczenia pracy w ramach podporządkowania pracowniczego, jeżeli zlecający pracę nie określił zakresu obowiązków każdego z członków zespołu montażowego i ich indywidualnego wynagrodzenia oraz miejsca i czasu realizacji powierzonego zadania.
2. W wyroku z 4 grudnia 1997 r. (I PKN 394/97, OSNAP 1998, z. 20, poz. 595) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepis art. 22 § 11 kp nie ma zastosowania, gdy w łączącym strony stosunku prawnym brak podstawowych elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, takich jak osobiste wykonywanie czynności oraz podporządkowanie organizacyjne i służbowe.
3. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 28 października 1998 r. (I PKN 416/98, OSN Zb. Urz. 1999, Nr 24, poz. 775), brak bezwzględnego obowiązku świadczenia pracy wyklucza możliwość zakwalifikowania stosunku prawnego jako stosunku pracy.
Źródło: pip.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

realizacja: Studio Indygo & Studio Akces